Følg Musikken

 

Tilmelding/oplysning:

info@musikogmenneske.dk

tlf.42569602

Indbetaling Nordea

Reg. 2029 Kontonr. 0125073409

CVR nr. 32174973

 

MUSIK og Menneske

- et grundlæggende forhold

EFTERÅR 2017

 

 

 

 

 

EFTERÅRS WORKSHOP:

Musikkompasset

FØLG MUSIKKEN

Trænger du til at få justeret kompasset?

Vil du opnå større bevidsthed om hvor du er,

og især om hvor du er på vej hen?

 

Følg musikken som den kommer til dig indefra og ud i din stemme,

og udefra og ind via musik, lyd og natur i dine ører.

 

Vi arbejder med stemmen i al dens mangfoldighed for at styrke eget udtryk,

egen selvbevidsthed og egen væren i verden.

 

At arbejde med sin stemme kan give selvbevidsthed, i ordets

bedste betydninger.

 

Vi arbejder med lyttemusik og naturens musik og de indre billeder

og drømme som opstår når vi koncentreret lytter,

og med de erkendelser og nye opdagelser vi gør.

 

De indre billeder man kan skabe med støtte i musik,

kan give en positiv og inspirerende modvægt

til et liv med mange valg og krav.

Og fortæller måske om ønsker, ressourcer og forhindringer,

Vi arbejder med at afdække værdier,

de værdier som du vil pejle efter, de værdier som er dit kompas.

 

 

Lær at hente ressourcer i musikken.

Vi har så mange muligheder, og der stilles så mange krav til os,

Det er vigtigt at du kan bruge dig selv på en god måde,

det er vigtigt at kunne både vælge og hvile.

De stille pauser i musikken er mere rekreative end musikken. *

Solsorten véd det - og den lytter -

 

* Bernardi m. fl. ” Cardiovascular cerebro…..

The Importance of Silence.”

I.L.Kirste m. fl. "Is Silence Golden? Effects of auditory stimuli and their absence..."

 

En dag hvor du får et helt nyt øre for,

hvad musikken kan betyde for dig.

Jette Gundestrup og Gunna Strange

 

Filippahuset lørdag d.11. nov. kl. 10 - 16

Tilmeldingsfrist d. 4. nov.

Pris kr.790-

Filippa Huset Hundstrup Filippavej 64, 5762 Vester Skerninge

- Her ligger naturen lige udenfor døren

 

 

 

 

 

Copyright på alle fotos!

Copyright @ All Rights Reserved

Bank